Vật tư theo ngành

Vật tư thiết bị dây đai, dây curoa, dây đai dẹt, dây đai tròn, băng tải PVC, Băng tải PU, Băng tải cao su, Con lăn băng tải, Vòng bi, Gối đỡ, Nhông xích.