Vòng bi - Bạc đạn

Vòng bi bạc đạn là bộ phận vô cùng quan trọng của hệ thống máy móc cũng có thể nói là quan trọng nhất. Vòng bi bạc đạn có nhiều chủng loại kích cỡ khác nhau.